Hàng khách đặt – vải in

Đây là những tấm vải in tranh của khách đặt làm ở Bé Ken Shop. Shop đã chụp và lưu lại làm kỉ niệm. Hi vọng chủ nhân của các bức tranh đều cảm thấy hài lòng và đã hoàn thiện xong tác phẩm của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Album ở đường link dưới: 

https://www.facebook.com/pg/bekenshop.vn/photos/?tab=album&album_id=437519299630761

 

chuyen-anh-thanh-tranh-theu-3d

vai-in-chuyen-anh-thanh-tranh-theu

tranh theu

may-in-theu-chu-thap

theu-chu-thap

chuyen anh sang tranh theu

ff

tranh dinh da

fg

chuyen anh tranh da

1433697485990 copy

chuyen anh thanh tranh

vai-in-tranh-theu-8dvai-in vai-in-tranh

chuyen-anh-sang-tranh-theu
vai-chuyen-anh-sang-tranh   lam-anh-thanh-tranh chuyen-anh-thanh-tranh chuyen-anh-thanh-tranh-dinh-da  lam-anh-sang-tranh-theu chuyen-anh-sang-tranh-dinh-da chuyen-anh-sang-tranh      vai-in-tranh-theu-chu-x

chuyen-anh-thanh-tranh-theu-chu-x     tranh-theu-chu-thap-tu-anh

tranh-theu-chu-thap-3d    tranh-theu-chu-thap-8d

tranh-theu-chu-thap-tu-anh-3d  tranh-theu-chu-thap-tu-anh-8d tranh-theu-chu-thap-tu-anh-   tranh-theu-chu-thap-5d tranh-theu-chu-thap-d tranh-theu-chu-thap-10d  tranh-theu-chu-thap chuyen-anh-tranh-theu-chu-thap   chuyen-anh-thanh-tranh-theu chuyen-anh-thanh-tranh-d chuyen-anh-thanh-tranh-10d chuyen-anh-thanh-tranh-8d chuyen-anh-thanh-tranh-5dtranh-theu-chu-thap-tu-anh-5d

chuyen-anh-thanh-tranh-3d    chuyen-anh-thanh-tranh-theu-chu-thap  vai-in-tranh-theu-chu-thap-10d   chuyen-anh-thanh-tranh vai-in-tranh-theu-chu-thap-5d

vai-in-tranh-dinh-da vai-in-tranh-d   vai-in-tranh-5d   tranh-theu-chu-thap-tu-anh-10d vai-in-tranh-theu-3d vai-in-tranh-theu-chu-thap

vai-in-tranh-theu-d  vai-in-tranh-theu-5dvai-in-tranh-theu-10d   vai-in-tranh-8dtranh-theu-chu-thap-tu-anh-d  vai-in-tranh-theuvai-in-tranh-3dvai-in-tranh-10d