THÔNG BÁO

 

Thông báo: 

Cửa hàng chuyển về địa chỉ mới: số 70B, đường Hoàng Mai, Hà Nội ( số 103 Trương Định rẽ vào là đường Hoàng Mai ).