Tranh khách thêu xong

Đây là trang lưu trữ những bức hình tranh thành phẩm của khách đã thêu xong. 

Hàng khách đặt – vải in

Đây là những tấm vải in tranh của khách đặt làm ở Bé Ken Shop. Shop

Thiết kế ảnh sang tranh thêu, đơn vị nào thiết kế cũng giống nhau?

Đó là câu hỏi mà hôm nay Bé Ken Shop xin trả lời giúp các bạn

Cách thức đặt hàng tại bekenshop

Bé Ken Shop nhận chuyển ảnh thành tranh thêu và gửi hàng toàn quốc. Do đó

Cách chọn ảnh để làm tranh đẹp

CÁCH CHỌN ẢNH ĐỂ THIẾT KẾ LÊN TRANH ĐẸP Để có được bức tranh thêu đẹp,

Chuyển ảnh thành chart thêu

Bạn thích thêu tranh chữ thập và sau khi hoàn thành được vài bức tranh bạn