Nguyễn Ngọc Mai

Cảm ơn Bé ken shop đã tư vấn cho tôi rất nhiệt tình, giúp tôi chọn được cho mình một bức tranh Phật hoa sen rất đẹp. Đó thực sự là một bức tranh đính đá mà tôi thích nhất. Tôi đã treo bức tranh đó tại phòng khách nhà mình.

Bài viết trước đó Nguyễn Hải Trang